• รหัสสินค้า : ขวดซอสเล็ก 1
  สี : ขวดใส ฝาเหลือง
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.34 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 0.25 x 0.66 x 19.5 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 435 CC.
  บรรจุขนส่ง : 24 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : ขวดซอสใหญ่ 2
  สี : ขวดใส ฝาเหลือง
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.45 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 0.25 x 0.77 x 24.5 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 740 CC.
  บรรจุขนส่ง : 18 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 1PO
  สี : ขวดใส ฝาแดง
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.23 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 5.0 x 7.0 x 10.8 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 300 CC.
  บรรจุขนส่ง : 24 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 2P NES
  สี : ขวดใส
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.48 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 7.9 x 7.9 x 17.4 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 780 CC.
  บรรจุขนส่ง : 12 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 8PO
  สี : ขวดใส ฝาแดง
  น้ำหนัก/ชิ้น : 1.16 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 9.3 x 14.3 x 25.6 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 3,300 CC.
  บรรจุขนส่ง : 4 โหล / มัด