• รหัสสินค้า : 705
  สี : ส้ม/ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.03 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 11 x 12 CM.
  บรรจุขนส่ง : 10 โหล/มัด
 • รหัสสินค้า : 706
  สี : ส้ม/ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.05 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 9.2 x 10.5 CM.
  บรรจุขนส่ง : 10 โหล/มัด
 • รหัสสินค้า : IB-01
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.062 kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 11.5 x 11 CM.
  บรรจุขนส่ง : 10 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 571
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 1.74 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 29 x 13 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 5,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 8 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 572
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 3.47 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 36 x 20 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 10,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 8 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 9335 A
  สี : ส้ม/ฟ้า/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.21 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 35 x 15 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 4,500 CC.
  บรรจุขนส่ง : 10 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 9340 B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.30 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 49 x 15 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 7,200 CC.
  บรรจุขนส่ง : 6 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 9350 B
  สี : ฟ้า
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.50 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 48 x 17 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 15,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 4 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 9365 B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.98 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 60 x 25 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 33,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 2 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 9365 ดำ
  สี : ดำ
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.98 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 60 x 25 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 33,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 2 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 9372 ดำ
  สี : ดำ
  น้ำหนัก/ชิ้น : 1.26 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 60 x 25 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 33,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 2 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : ขวด 220 R
  สี : ขวดใส
  น้ำหนัก/ชิ้น : 20 grams.
  ขนาด กว้าง (ฝา) x สูง x กว้าง (ฐาน) : 25 x 124 x 60 mm
  ปริมาตร (ความจุ) : 220 CC.
  บรรจุขนส่ง : 105 ขวด / แพ็ค