• รหัสสินค้า : 302
  สี : ฟ้า/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.52 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 55 x 25 CM.
  บรรจุขนส่ง : 2 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 304
  สี : ดำ
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.37 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 20 x 21 CM.
  บรรจุขนส่ง : 4 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 2.5 GL
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.46 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 28 x 24 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 7,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 3 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 3.5 GL
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.51 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 29 x 26 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 9,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 3 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 4.5 GL
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.60 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 31 x 38 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 15,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 3 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 777
  สี : เขียว/แดง/ชมพู
  น้ำหนัก/ชิ้น :  0.28 kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 22 x 15.5 CM.
  บรรจุขนส่ง : 6 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : F004 – 2
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.14 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 10 x 10 x 12 CM
  บรรจุขนส่ง : 6 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 852 A
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.35 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 52 x 24 CM.
  บรรจุขนส่ง : 4 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 852 B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.37 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 52 x 24 CM.
  บรรจุขนส่ง : 4 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 858 A
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.42 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 58 x 25 CM.
  บรรจุขนส่ง : 3 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : L – 12 B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.44 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 36.5 x 35 CM.
  บรรจุขนส่ง : 2 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : L – 22 B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.46 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 51 x 51 x 5 CM.
  บรรจุขนส่ง : 3 โหล / มัด