JOIN US 2020-06-18T03:54:06+00:00

“รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง”

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและแมสเซนเจอร์ (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

– จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

– อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อการทำงาน

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ( 2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

– จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

– อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ (หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Express ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อการทำงาน

3. แม่บ้าน ( 2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

– ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา

– อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

– มีใจรักความสะอาดและขยันตรงต่อเวลา

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อการทำงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: 02- 415- 3977 , 02-415-8744