ตรีสมพลาสติก 2021-09-25T09:52:59+00:00

ตรีสมพลาสติก 30 ปี แห่งความสำเร็จ

บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 โดยประธานบริษัทท่านได้มองเห็นว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นและความต้องการ พลาสติกมากและยังก้าวสู่การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าอย่างแพร่หลาย ทำให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ และเรากำลังขยายตลาดเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทันกับตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้น ให้มีมาตรฐานที่ดีและบริการที่มากขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่ ISO 9002

ลูกค้าของเรา…จากผลงานที่ผ่านมา

ช่องทางใหม่…ใกล้กันมากขึ้น

@Trisom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-415-3977