ขวด 250 R

รหัสสินค้า : ขวด 250 R
สี : ขวดใส
น้ำหนัก/ชิ้น : 22 grams.
ขนาด กว้าง (ฝา) x สูง x กว้าง (ฐาน) : 25 x 156 x 53 mm
ปริมาตร (ความจุ) : 250 CC.
บรรจุขนส่ง : 120 ขวด / แพ็ค