• รหัสสินค้า : ขวด 250 R
  สี : ขวดใส
  น้ำหนัก/ชิ้น : 22 grams.
  ขนาด กว้าง (ฝา) x สูง x กว้าง (ฐาน) : 25 x 156 x 53 mm
  ปริมาตร (ความจุ) : 250 CC.
  บรรจุขนส่ง : 120 ขวด / แพ็ค
 • รหัสสินค้า : ขวด 360 R
  สี : ขวดใส
  น้ำหนัก/ชิ้น : 34 grams.
  ขนาด กว้าง (ฝา) x สูง x กว้าง (ฐาน) : 25 x 185 x 57 mm
  ปริมาตร (ความจุ) : 360 CC.
  บรรจุขนส่ง : 136 ขวด / แพ็ค
 • รหัสสินค้า : ขวด 450 R
  สี : ขวดใส
  น้ำหนัก/ชิ้น : 34 grams.
  ขนาด กว้าง (ฝา) x สูง x กว้าง (ฐาน) : 25 x 176 x 66 mm
  ปริมาตร (ความจุ) : 475 CC.
  บรรจุขนส่ง : 105 ขวด / แพ็ค
 • รหัสสินค้า : ขวด 760 R
  สี : ขวดใส
  น้ำหนัก/ชิ้น : 45 grams.
  ขนาด กว้าง (ฝา) x สูง x กว้าง (ฐาน) : 25 x 230 x 76 mm
  ปริมาตร (ความจุ) : 740 CC.
  บรรจุขนส่ง : 98 ขวด / แพ็ค
 • รหัสสินค้า : ขวดซอสเล็ก 1
  สี : ขวดใส ฝาเหลือง
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.34 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 0.25 x 0.66 x 19.5 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 435 CC.
  บรรจุขนส่ง : 24 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : ขวดซอสใหญ่ 2
  สี : ขวดใส ฝาเหลือง
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.45 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 0.25 x 0.77 x 24.5 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 740 CC.
  บรรจุขนส่ง : 18 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 1PO
  สี : ขวดใส ฝาแดง
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.23 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 5.0 x 7.0 x 10.8 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 300 CC.
  บรรจุขนส่ง : 24 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 2P NES
  สี : ขวดใส
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.48 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 7.9 x 7.9 x 17.4 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 780 CC.
  บรรจุขนส่ง : 12 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 8PO
  สี : ขวดใส ฝาแดง
  น้ำหนัก/ชิ้น : 1.16 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 9.3 x 14.3 x 25.6 cm
  ปริมาตร (ความจุ) : 3,300 CC.
  บรรจุขนส่ง : 4 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 802 L
  สี : ฟ้า/ชมพู
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.16 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 28 x 38 x 47 CM.
  บรรจุขนส่ง : 2 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 802 S
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.32 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 9 x 21 x 38 CM.
  บรรจุขนส่ง : 4 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 804 L
  สี : แดง/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 1.45 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 28 x 38 x 67 CM.
  บรรจุขนส่ง : 1 โหล / มัด