• รหัสสินค้า : 2.5 GL
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.46 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 28 x 24 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 7,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 3 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 3.5 GL
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.51 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 29 x 26 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 9,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 3 โหล / มัด
 • รหัสสินค้า : 4.5 GL
  สี : ฟ้า/ชมพู/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 0.60 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 31 x 38 CM.
  ปริมาตร (ความจุ) : 15,000 CC.
  บรรจุขนส่ง : 3 โหล / มัด