• รหัสสินค้า : BD-03
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 6.78 kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 40 x 60 x 68 CM.
  บรรจุขนส่ง : 1 ชุด / มัด
 • รหัสสินค้า : BD-04
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 8.88 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 40 x 60 x 90 CM.
  บรรจุขนส่ง : 1 ชุด / มัด
 • รหัสสินค้า : BD-05
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 10.87 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 40 x 60 x 112 CM.
  บรรจุขนส่ง : 1 ชุด / มัด
 • รหัสสินค้า : D-02B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 1.66 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 32 x 40 x 24 CM.
  บรรจุขนส่ง : 6 ชุด / มัด
 • รหัสสินค้า : D-03B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 2.18 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 32 x 40 x 24 CM.
  บรรจุขนส่ง : 6 ชุด / มัด
 • รหัสสินค้า : D-04B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 2.89 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 32 x 40 x 44 CM.
  บรรจุขนส่ง : 4 ชุด / มัด
 • รหัสสินค้า : D-05B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 3.42 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 32 x 40 x 54 CM.
  บรรจุขนส่ง : 3 ชุด / มัด
 • รหัสสินค้า : D-07B
  สี : น้ำเงิน/แดง/เขียว
  น้ำหนัก/ชิ้น : 4.59 Kg.
  ขนาด กว้าง x สูง : 32 x 40 x 74 CM.
  บรรจุขนส่ง : 2 ชุด / มัด